Feiten en Cijfers

Belangrijke feiten en cijfers over windenergie op land.

Hoe werkt een windturbine?

Moderne windmolens, ook wel windturbines genoemd, wekken windenergie op doordat de wind de bladen laat draaien. Deze beweging wordt omgezet in elektriciteit. De meeste moderne windmolens hebben drie rotorbladen (de wieken). Het punt waar de bladen bij elkaar komen wordt de spindel genoemd.

De ashoogte van de windmolen en de diameter van de rotor (wieken) bepalen voor een groot deel de opbrengst. Hogere windmolens leveren meer elektriciteit. Naarmate de windmolens hoger worden, zijn er minder molens nodig om tot dezelfde productie te komen. Andere factoren die de opbrengst bepalen zijn het type turbine en de lokale windsnelheid. Er zijn ook windmolens in ontwikkeling zonder wieken en er bestaan windturbines die zijn uitgerust met een verticale as in plaats van een horizontale spil.

Bron: RVO.nl

Hoeveel energie leveren windmolens?

De huidige generatie windmolens heeft een vermogen van minimaal twee MW. Een drie MW-windmolen produceert op land ruim 6,5 miljoen kWh per jaar. Dit is genoeg elektriciteit voor ruim tweeduizend huishoudens. Windmolens gaan draaien vanaf windkracht 2-3 en leveren vanaf windkracht zes het volle vermogen. In het eerste half jaar levert een turbine al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog 15 tot 20 jaar lang schone energie.

Een enkele windmolen in het landschap levert iets meer energie op dan dezelfde turbine die in de windschaduw van andere windmolens staat. Toch heeft het voordelen om windturbines te groeperen. Zo blijft eventuele overlast beperkt tot een kleiner gebied. Bovendien is het zonde om slechts één turbine op een uitstekende windlocatie te plaatsen. Met een goed windparkontwerp blijven de verliezen per windmolen beperkt tot enkele procenten.

Hoeveel windmolens hebben we nodig?

Eind 2015 stonden er ruim 2.525 windmolens op land. Deze leveren samen 2.950 MW elektriciteit, zo’n 5 % van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. In 2020 willen we 6.000 MW elektriciteit uit windmolens op land halen. We moeten dus nog een vermogen van ruim 3.000 MW bijbouwen. Als je uitgaat dat een gemiddelde windturbine een vermogen van 2 tot 3 MW heeft, dan zijn er grof gerekend nog tussen de 1000 en 1500 nieuwe molens nodig. Nieuwere turbines kunnen al meer dan het dubbele produceren. We wekken met 6000 MW in 2020 genoeg elektriciteit op voor 4,5 miljoen huishoudens, ofwel 60 % van alle Nederlandse huishoudens.

Wat kosten windmolens?

Wat kosten windmolens de samenleving? En hoeveel energie kost de bouw van een windmolen? Het online nieuwsmedium De Correspondent ging voor de Energiedialoog op zoek naar de antwoorden op deze vragen.