Windkaart Nederland

De Windkaart van Nederland geeft informatie over de gemiddelde windsnelheid op 100 meter hoogte voor elke locatie in Nederland.

De kaart maakt in een oogopslag duidelijk waar zich de potentieel windrijke locaties bevinden. Dit maakt dat deze windkaart ook beleidsontwikkelaars bij het Rijk, de provincies, gemeenten en projectontwikkelaars kan ondersteunen bij het maken van plannen voor windenergieprojecten.