Veelgestelde vragen

Waarom hebben we windenergie nodig?

We hebben windenergie nodig omdat het schoon en oneindig is. We produceren het zelf en zijn dus minder afhankelijk van energie uit andere landen.

Is zonne-energie niet slimmer?

Met alleen zonne-energie redden we het niet. Een windmolen produceert net zoveel stroom als twaalf voetbalvelden met zonnepanelen.

Is windenergie duur?

Windenergie is duurzame elektriciteit en goedkoper dan stroom uit kolen en gas, omdat we de kosten van het opruimen van de vervuiling niet meerekenen.

Maakt een windmolen veel lawaai?

Windmolens staan minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde huizen. Dan is het geluid van een windmolen vergelijkbaar met het geluid van een koelkast.

Zijn windmolens gevaarlijk voor vogels?

Windmolens zijn verantwoordelijk voor minder dan 1 % van alle vogelslachtoffers. Snelwegen, hoogspanningsmasten en katten zijn de hoofdoorzaak van onnatuurlijke vogelsterfte.

Zo’n molen bouwen kost toch heel veel stroom?

Een windmolen produceert in de eerste 3 tot 6 maanden net zoveel energie als de productie en bouw ervan kost. Daarna levert de windmolen nog 15 tot 20 jaar schone  stroom.

Wat levert een windmolen op?

Een windmolen levert heel wat stroom.  Genoeg voor 2000 huishoudens, of om 350 sportvelden te verlichten, of om meer dan 100 kermissen te laten draaien.

Waarom worden windmolens groter?

Hoe hoger je komt, hoe harder het waait en hoe stabieler het windaanbod. Bovendien leveren twee keer zo lange rotorbladen (wieken) vier keer meer productie op. Een windmolen met 180 meter tiphoogte levert twee keer zoveel stroom als een windmolen van 120 meter, waardoor er mer elektriciteit wordt opgewekt met minder molens.

Gaat het licht uit als het niet waait?

Ons stroomnetwerk wordt gevoed door veel verschillende bronnen. We zijn dus altijd verzekerd van elektriciteit. Ook als het niet waait.

Waarom staan windmolens soms stil?

Het komt wel eens voor dat een wondmolen stilstaat bij onderhoud of als het niet waait. Maar in Nederland waait het vaak,  de molens draaien 80 % van de tijd.

Bron: Natuur & Milieu - Die molens draaien ook voor jou