Windmolens en woningwaarde

Bij de waardebepaling van een woning wordt ook de omgeving meegenomen, zoals de bouw van een windmolen.

Sommige woningeigenaren hebben bij hun gemeente een lagere WOZ-aanslag gevraagd, omdat ze vrezen dat de waarde van de woning is gedaald door de komst van windmolens. De WOZ-waarde is een indicatie voor de verkoopwaarde van het huis. Waar de verkoopwaarde van de woning is gedaald, kan een lagere aanslag worden opgesteld. Ook in geval van windenergie.

De woningeigenaar kan 'planschade' claimen als de schade uitstijgt boven het normale maatschappelijk geaccepteerde risico. Dit is het geval wanneer de woning meer dan 2 % in waarde daalt. Dat is vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). De juridische regels voor woningeigenaren die schade ondervinden door bouwactiviteiten staan in de planschaderegeling.