Windmolens en natuur

Windmolens kunnen hinder veroorzaken voor vogels en vleermuizen.

Soms komen vogels tijdens hun vlucht in aanvaring met een windturbine of moeten vogels omvliegen tijdens hun trek, of op weg naar hun leefgebied. Daarom zijn er beschermende bepalingen voor het plaatsen van windparken. De belangrijkste zijn de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (per 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet Natuurbescherming).
De initiatiefnemer van een windpark is verplicht om maatregelen te nemen om de risico's voor vogels en vleermuizen zo klein mogelijk te houden. Dit is vastgelegd in een ontheffingsvergunning, die voor het realiseren van een windpark in natuurgebied moet worden aangevraagd. Overigens zijn windmolens verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers.