Windmolens aan de horizon

Horizonvervuiling is een subjectief begrip en wordt vooral bepaald door hoe storend windmolens aan de horizon worden ervaren.

Dit zal in het algemeen in open landelijke gebieden als storender worden ervaren dan in stedelijk gebied. In het beleid en planning van de ruimtelijke ordening kunnen overheden met zichtbaarheid rekening houden. Bij een gemiddeld weertype zijn windmolens van 100 meter hoog op tien kilometer matig zichtbaar. Bij helder weer zijn windmolens, net als hoge gebouwen, tot op 35 km waarneembaar.
De effecten op het landschap spelen een belangrijke rol bij de keuze waar de windmolens precies komen te staan. In de 'Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie' is informatie te vinden over de toetsing van visuele effecten van windturbines op het landschap. De effecten van windturbines op de omgeving worden onder meer getoetst via de milieueffectrapportage.