Verlichting van windparken

Vanwege de vliegveiligheid moeten windparken worden voorzien van een lampje, de zogeheten 'obstakelverlichting'. Er zijn internationale richtlijnen, op basis waarvan de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT bepaalt welke verlichting een windpark moet voeren.

Windmolens met een tiphoogte van meer dan 150 meter worden voorzien van verlichting als ze op de hoekpunten van het park staan. Ook een deel van de turbines met deze hoogte die aan de buitenranden van het park staan, hebben verlichting. Tussen de lichten mag de maximale afstand 900 meter bedragen. Het gaat om flitsend licht dat overdag wit is en ’s nachts rood.

Bron: RVO.nl

In het Prinses Alexia Windpark in Flevoland liep in 2015  een pilot om te bekijken of vaste verlichting ’s nachts tot de mogelijkheden behoort. Ook bij andere grote windparken wordt bekeken of er aanpassingen aan de verlichting mogelijk zijn zodat de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt.