Slagschaduw windturbine

De ronddraaiende wieken van een windmolen kunnen een bewegende schaduw werpen op de omgeving. Dit wordt slagschaduw genoemd.

Deze slagschaduw kan hinder veroorzaken als de windmolen dicht bij een huis staat, vooral bij een laagstaande zon. De schaduw wordt dan langer en bereikt ook huizen die verder weg staan. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor een slagschaduwrapport, waarin hij moet aantonen dat een windpark of windmolen aan de normen voor slagschaduw voldoet.

Heeft een huis een gevel met ramen, dan mag maximaal 17 dagen per jaar slagschaduw op de gevel vallen, gedurende maximaal 20 minuten per dag. Bewolkte dagen hoeven niet te worden meegerekend. Bij overschrijding van de normen kan de overheid een dwangsom opleggen of de windmolens laten stilzetten.

Windmolens die relatief dicht bij woningen staan en de norm kunnen overschrijden, moeten een automatische stilstandvoorziening hebben. De windmolens worden dan automatisch stilgezet, zodra ze de afgesproken norm voor slagschaduw overschrijden. Zo blijft de duur van de hinder binnen de norm.