Windmolens moeten veilig zijn, zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en zo goed mogelijk passen in het landschap. Er is altijd een afweging tussen belangen van omwonenden, natuur, landschap en milieu. Omwonenden kunnen zich zorgen maken over hinder van windmolens, zoals geluid, slagschaduw, verlichting of het afbreken van wieken. De wet beschermt omwonenden.