Inspraak en participatie

Windparken hebben invloed op de leefomgeving. De windmolens moeten worden ingepast op plekken waar mensen wonen, werken en recreëren. Het is daarom belangrijk dat de initiatiefnemer van een windproject de omwonenden en betrokken  partijen in een vroeg stadium bij de plannen betrekt. Naast participatie zijn er ook mogelijkheden tot inspraak.