Europees beleid

In 2020 moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 met minstens 20% zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken moet in 2020 een energiebesparing van 20% zijn gerealiseerd. Daarnaast moet 20% van het totale energieverbruik in Europa uit duurzame energie komen. Zo'n 14% van de benodigde energie moet straks afkomstig zijn van duurzame energie, waaronder windenergie.

Eind 2015 hadden de Europese windmolens voldoende capaciteit om 11,4 procent van het Europese stroomverbruik te leveren. Het gebruik van windenergie zorgt in Europa nu al voor 126 miljoen ton CO2-uitstoot minder per jaar. Dit komt overeen met 50 miljoen auto's minder op de weg.

Europees beleid na 2020

Om de opwarming van de aarde binnen de grens van 2 graden te houden, moet de uitstoot van CO2 verder afnemen dan de 20% in 2020. In 2030 moet de uitstoot zijn verminderd met 40% ten opzichte van 1990. In 2050 moet de CO2-uitstoot 80-95% minder zijn dan in 1990.

Nationaal actieplan duurzame energie

Voor Nederland geldt dat in 2020 minstens 14% van alle energie duurzaam moet zijn. Alle EU-landen, waaronder Nederland, hebben een nationaal actieplan duurzame energie opgesteld om de afgesproken doelstellingen te halen in  2020. Daarin staat welke acties ze ondernemen om dat te bereiken.