Home

In Nederland waait het vaak en hard. Wind raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland. We hebben windenergie hard nodig om een duurzame energievoorziening in de toekomst zeker te stellen.

Op deze website vindt u informatie over windenergie op land, waarbij verschillende aspecten zoals nut en noodzaak, Europese en nationale afspraken rond duurzame energievoorziening, inpassing in landschap van windmolens en wet- en regelgeving aan bod komen.